NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM LÃNH ĐẠO THÀNH PHẦN GHI CHÚ
 • Thứ tư NGÀY 22/01/2020

  Thứ tư
  22/01/2020
  07:00 Báo cáo số liệu trong dịp tết Canh tý 2020 (7h00 ngày 22/01 (28 tết) đến 7h00 23/01 (29 tết) Bệnh viện Phan Hữu Hảo (0978688670) Phạm Thị Nga (0905558657) - Đề nghị Bác sĩ trực tết báo cáo qua bảng giấy tại Phòng Cấp cứu và nhắn tin cho Phạm Thị Nga
 • TUẦN THỨ 4

  Thứ hai 20/01/2020
 • Thứ ba 21/01/2020
 • Thứ tư 22/01/2020 07:00 Báo cáo số liệu trong dịp tết Canh tý 2020 (7h00 ngày 22/01 (28 tết) đến 7h00 23/01 (29 tết) Bệnh viện Phan Hữu Hảo (0978688670) Phạm Thị Nga (0905558657) - Đề nghị Bác sĩ trực tết báo cáo qua bảng giấy tại Phòng Cấp cứu và nhắn tin cho Phạm Thị Nga
 • Thứ năm 23/01/2020 07:00 Báo cáo số liệu trong dịp tết Canh tý 2020 (7h00 ngày 23/01 (29 tết) đến 7h00 24/01 (30 tết) Bệnh viện Nguyễn Hữu Việt (0905211537) Phạm Thị Nga (0905558657) - Đề nghị Bác sĩ trực tết báo cáo qua bảng giấy tại Phòng Cấp cứu và nhắn tin cho Phạm Thị Nga
 • Thứ sáu 24/01/2020 07:00 Báo cáo số liệu trong dịp tết Canh tý 2020 (7h00 ngày 24/01 (30 tết) đến 7h00 25/01 (Mùng 1) Bệnh viện Phạm Tú (0905208853) Bùi Văn Nguyên (0935179139) - Đề nghị Bác sĩ trực tết báo cáo qua bảng giấy tại Phòng Cấp cứu và nhắn tin cho Bùi Văn Nguyên
 • Thứ bảy 25/01/2020 07:00 Báo cáo số liệu trong dịp tết Canh tý 2020 (7h00 ngày 25/01 (Mùng 1) đến 7h00 26/01 (Mùng 2) Bệnh viện Trần Nguyên Ngọc (0905187506) Bùi Văn Nguyên (0935179139) Phan Thị Mai (0934884711) - Đề nghị Bác sĩ trực tết báo cáo qua bảng giấy tại Phòng Cấp cứu và nhắn tin cho Bùi Văn Nguyên
 • Chủ nhật 26/01/2020 07:00 Báo cáo số liệu trong dịp tết Canh tý 2020 (7h00 ngày 26/01 (Mùng 2) đến 7h00 27/01 (Mùng 3) Bệnh viện Đỗ Văn Thanh Luân (0903596349) Phạm Thị Nga (0905558657) Nguyễn Hữu Phước (0984158089) báo cáo qua bảng giấy tại Phòng Cấp cứu và nhắn tin cho Phạm Thị Nga