DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT

KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH THƯỜNG QUY TẠI BỆNH VIỆN

1. XỬ TRÍ TRẠNG THÁI LOẠN CƠ TRƯƠNG LỰC CẤP

2. XỬ TRÍ TRẠNG THÁI KHÔNG ĂN

3. XỬ TRÍ HẠ HUYẾT ÁP TƯ THẾ

4. CẤP CỨU TỰ SÁT

5. NGHIỆM PHÁP NALOXONE CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG CAI CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN

6. CẤP CỨU NGỘ ĐỘC CHẤT OPIATES

7. XỬ TRÍ TRẠNG THÁI SẢNG RƯỢU

8. ĐIỆN TÂM THẦN

9. KỸ THUẬT KÍCH THÍCH TỪ TRƯỜNG XUYÊN SỌ

10. LIỆU PHÁP THƯ GIÃN

11. LIỆU PHÁP TÂM LÝ NHÓM

12. LIỆU PHÁP GIẢI THÍCH HỢP LÝ

13. TRỊ LIỆU HÀNH VI

14. TRỊ LIỆU ÁM THỊ

15. TRỊ LIỆU NHẬN THỨC HÀNH VI
16.LIỆU PHÁP NHẬN THỨC

17.LIỆU PHÁP TÂM LÝ ĐỘNG

18. LIỆU PHÁP KÍCH HOẠT HÀNH VI (BA)

19. LIỆU PHÁP TÁI THÍCH ỨNG XÃ HỘI

20. LIỆU PHÁP HÀNH VI CẢM XÚC HỢP LÝ (REBT)

21. LIỆU PHÁP THÔI MIÊN

22. LIỆU PHÁP ÂM NHẠC

23. LIỆU PHÁP HỘI HỌA

24. TRẮC NGHIỆM TRẦM CẢM BECK

25. THANG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM HAMILTON

26. TRẮC NGHIỆM TRẦM CẢM Ở CỘNG ĐỒNG (PHQ-9)

27. THANG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM NGƯỜI GIÀ

28. THANG ĐÁNH GIÁ HƯNG CẢM YOUNG

29. TRẮC NGHIÊM LO ÂU ZUNG

30. THANG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN Ở TRẺ EM (DENVER-II)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------**********************--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. TRẮC NGHIỆM SÀNG LỌC TỰ KỶ CHO TRẺ NHỎ 18-36 THÁNG (CHAT)

32. THANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỰ KỶ

31. TRẮC NGHIỆM SÀNG LỌC TỰ KỶ CHO TRẺ NH 18-36 THÁNG (CHAT)

32. THANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỰ KỶ

33. THANG ĐÁNH GIÁ HÀNH VI TRẺ EM CBCL

34. THANG ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI TÂM THẦN TỐI THIỂU

35. TRẮC NGHIỆM RAVEN;

36. TRẮC NGHIỆM TRÍ TUỆ WAIS

37. TRẮC NGHIỆM TRÍ TUỆ WISC

38. THANG ĐÁNH GIÁ TRÍ NHỚ WECHSLER

39. TRẮC NGHIỆM RORSCHACH

40. THANG ĐÁNH GIÁ NHÂN CÁCH TAT

41. THANG ĐÁNH GIÁ TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý VANDERBILT Ở TRẺ

42. THANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG RƯỢU (AUDIT)

43. TRỊ LIỆU THƯ GIÃN LUYỆN TẬP

44. THANG HỘI CHỨNG DƯƠNG TÍNH VÀ ÂM TÍNH (PANSS);

45. TRẮC NGHIỆM ĐIỂM MẠNH VÀ KHÓ KHĂN TRẺ EM
46. THANG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM LO ÂU HAD

47. TRẮC NGHIỆM LO ÂU LAN TỎA GAD- 7

48. TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ - ASQ

49. QUY TRÌNH KỸ THUẬT KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐƯỜNG

50. QUY TRÌNH KỸ THUẬT KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐƯỜNG

51. QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU CẢ NGÀY

52. NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU NỬA NGÀY

53. NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU THEO NHÓM

54. ÁP DỤNG PHÂN TÍCH HÀNH VI (ABA)

55. LƯỢNG GIÁ MỨC ĐỘ TỰ KỶ THEO TIÊU CHUẨN DSM 4

56. THANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỰ KỶ CARS

57. TƯ VẤN TÂM LÝ CHO NGƯỜI BỆNH VÀ GIA ĐÌNH

58 GHI ĐIỆN NÃO GIẤC NGỦ

59. GHI ĐIỆN NÃO THƯỜNG QUY

60. GHI ĐIỆN NÃO VIDEO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------**********************--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61. SIÊU ÂM DOPPLER XUYÊN SỌ (TCD)

62. GHI ĐIỆN CƠ BẰNG ĐIỆN CỰC KIM

63. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH SỌ NÃO KHÔNG TIÊM THUỐC ĐỐI QUANG

64. XỬ TRÍ TRẠNG THÁI BỒN CHỒN BẤT AN DO THUỐC HƯỚNG THẦN (AKATHESIA)

65. XỬ TRÍ TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH

66. XỬ TRÍ HỘI CHỨNG AN THẦN KINH ÁC TÍNH

67. LƯỢNG GIÁ CHỨC NĂNG TÂM LÝ

68. KHÁM ĐÁNH GIÁ CHO TRẺ TỰ KỶ

69. KHÁM SỨC KHỎE TÂM THẦN

70. LIỆU PHÁP NGÔN NGỮ
71. THEO DÕI TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN KHI SỬ DỤNG CÁC THUỐC AN THẦN KINH

72. TEST NHANH PHÁT HIỆN CHẤT GÂY NGHIỆN TRONG NƯỚC TIỂU

73. XỬ TRÍ TRANG THÁI LOẠN ĐỘNG MUỘN.

74. THANG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM SAU SINH (EPDS)

75. QUY TRÌNH KỸ THUẬT CẤP CỨU TRẠNG THÁI KÍCH ĐỘNG

76. QUY TRÌNH CẤP CỨU NGỘ ĐỘC CÁC CHẤT DẠNG AMPHETAMIN

77. QUY TRÌNH CẤP CỨU NGỘ ĐỘC CẦN SA

78. QUY TRÌNH CẤP CỨU NGỘ ĐỘC COCAINE.

79. THANG ĐÁNH GIÁ RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN ( PTSD )