THỜI GIAN LÃNH ĐẠO TRỰC KHOA NAM KHOA NỮ KHOA CNC&ĐTBB KHOA PHCN KHOA TTTE KHOA KHÁM BỆNH
 • Thứ hai
  20/01/2020
  BS: Lâm Tứ Trung BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
  ĐD: Lê Sự ĐD: Nguyễn Thị Thương
  Lê Ngọc Huy
  ĐD: Võ Đại Việt
  Ng Văn Nhân
  Phạm T.Hoài Thu
  ĐD: Ng. Việt Hoàng
  Phan Tr. Hậu
  Ng.T.Kim Dung
  ĐD: Ng.T. Ánh Kim ĐD: Ng. T. Kim Loan
  HL: Ng.T.Minh Dung HL: Dương Thúy Ánh HL: HL: Lê Thị Thu Hiền HL: HL:
  Điện nước:Lê Quốc Tuấn	0905910025
  Bảo vệ:Phan Tấn Sự	0905211262
  CS2:Nguyễn Hữu Ân	0905511046
 • Thứ ba
  21/01/2020
  BS: Trần Thị Hải Vân BS: Lê Văn Nguyên BS: Lê Văn Nguyên BS: Lê Văn Nguyên BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức
  ĐD: Phan Tấn Trung
  Hồ Ba
  Ngô Thị Thơm
  ĐD: Trần Đức Dũng
  Lê Thị Vân
  ĐD: Lê Thị Hồng ĐD: Đỗ Đặng Anh Duy
  Lê Văn Nam
  Lê Thị Tha
  ĐD: Ngô T. D. Hương ĐD: Ng.T.Kim Anh
  HL: Nguyễn Thị Thao HL: Lê Thị Xuân HL: HL: Thái Bích Thủy HL: HL:
  Điện nước:Lưu Đức Dưỡng	0965107456
  Bảo vệ:Nguyễn Hữu Ân	0905511046
  CS2:Kiều Văn Hoàng	0935350618
 • Thứ tư
  22/01/2020
  BS: PhanHữu Hảo BS: Huỳnh Thức BS: Huỳnh Thức BS: Huỳnh Thức BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị BS: Ngô Thị Nhị
  ĐD: Ng Phan Hòa
  Ng.T.Kim Tiến
  Lê Văn Tân
  Phan Thị Yên
  ĐD: Lê Ngọc Huy
  Ng.T.Thúy Trang
  ĐD: ĐD: Trần Công Chánh
  Trần Thanh Liêm
  Lê Thị Tha
  ĐD: Lê Thị Bạch Lê ĐD: Võ Thị Minh Nguyệt
  HL: Lê Thị Liên HL: Nguyễn Thị Bé HL: HL: Cao Thị Sáu HL: HL:
  Điện nước:Lê Xuân Thu	0983119235
  Bảo vệ: Kiều Văn Hoàng	0935350618
  CS2:Phan Tấn Sự	0905211262
 • Thứ năm
  23/01/2020
  BS: Nguyễn Hữu Việt BS: Nguyễn Bá Lân BS: Nguyễn Bá Lân BS: Nguyễn Bá Lân BS: Lại T.Thùy Nga BS: Lại T.Thùy Nga BS: Lại T.Thùy Nga
  ĐD: Lê Sự ĐD: Phạm Sang
  Hà Quốc Hưng
  ĐD: Võ Đại Việt
  Ng.Thanh Thanh
  Ng Văn Nhân
  ĐD: Ng. Việt Hoàng
  Phan Tr. Hậu
  Ng.T.Kim Dung
  ĐD: Bùi Thị Hường ĐD: Lê T. Thu Phương
  HL: Lê Văn Thôi HL: Lê Thị Huyền HL: HL: Trần T.Hải Hoàng HL: HL:
  Điện nước:Lê Đức Hoàng	0905443893
  Bảo vệ:Phan Tấn Sự	0905211262
  CS2:Nguyễn Hữu Ân	0905511046
  Lái xe: Ngô Văn Tuấn	0914111906
 • Thứ sáu
  24/01/2020
  BS: Phạm Tú BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Bùi Hiếu BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức BS: Đàm Văn Đức
  ĐD: Phan Tấn Trung
  Hồ Ba
  Ngô Thị Thơm
  ĐD: Nguyễn Thị Thương
  Nguyễn Hữu Tín
  ĐD: Phạm T.Hoài Thu ĐD: Đỗ Đặng Anh Duy
  Lê Văn Nam
  Lê Thị Tha
  ĐD: Bùi Văn Thanh ĐD: Trần Thành Tín
  HL: Ng.T.Thu Nga HL: Dương Thúy Ánh HL: HL: Lê Thị Thu Hiền HL: HL:
  Điện nước:Lê Quốc Tuấn	0905910025
  Bảo vệ:Nguyễn Hữu Ân	0905511046
  CS2:Kiều Văn Hoàng	0935350618
  Lái xe: Nguyễn Duy Trung	0905234227
 • Thứ bảy
  25/01/2020
  BS: Trần Nguyên Ngọc BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn BS: Lê Văn Tuấn BS: Bùi Quốc Dũng BS: Bùi Quốc Dũng BS: Bùi Quốc Dũng
  ĐD: Ng Phan Hòa
  Ng.T.Kim Tiến
  Lê Văn Tân
  ĐD: Lê Thị Vân
  Nguyễn Văn Tình
  ĐD: Lê Thị Hồng ĐD: Trần Công Chánh
  Trần Thanh Liêm
  Đặng T. Xuân Mai
  ĐD: Ng.T. Ánh Kim ĐD: Ung Thị Thủy
  HL: Ng.T.Minh Dung HL: Lê Thị Xuân HL: HL: Thái Bích Thủy HL: HL:
  Điện nước:Lưu Đức Dưỡng	0965107456
  Bảo vệ:Kiều Văn Hoàng	0935350618
  CS2:Lái xe: Ngô Văn Tuấn	0914111906
  Chủ nhật
  26/01/2020
  BS: Đỗ Văn Thanh Luân BS: Phan Đình Huệ BS: Phan Đình Huệ BS: Phan Đình Huệ BS: Ng Cửu Thanh BS: Ng Cửu Thanh BS: Ng Cửu Thanh
  ĐD: Phan Thị Yên
  Lê Sự
  ĐD: Trần Đức Dũng
  Hà Quốc Hưng
  ĐD: Võ Đại Việt
  Ng Văn Nhân
  ĐD: Ng. Việt Hoàng
  Phan Tr. Hậu
  Ng.T.Kim Dung
  ĐD: Ngô T. D. Hương ĐD: Bùi Văn Nguyên
  HL: Nguyễn Thị Thao HL: Nguyễn Thị Bé HL: HL: Cao Thị Sáu HL: HL:
  Điện nước:Lê Xuân Thu	0983119235
  Bảo vệ:Phan Tấn Sự	0905211262
  CS2:Lái xe: Nguyễn Duy Trung	0905234227